Dolina Dolnej Odry

dolina odry

Dolina Dolnej Odry to mezoregion Pobrzeża Szczecińskiego, znajduje się na terenie Polski oraz Niemiec. Jej długość wynosi około 95 km. Zajmuje dolinę rzeki Odry od okolic Cedyni po Zalew Szczeciński koło Stepnicy. 

Dolina Dolnej Odry na Pobrzeżu Szczecińskim

Park Narodowy Doliny Dolnej Odry został ukształtowany przez dolinę rzeczną Odry. Obejmuje krajobrazy otwarte i jest miejscem życia dla wielu rzadkich zwierząt i roślin – to raj dla ptaków. Dolina Odry leży na osi szlaku corocznych przelotów ptaków na południe. Obszar parku to największe w Europie Zachodniej i Środkowej fluwiogeniczne torfowisko niskie, gdzie żyją zwierzęta i rośliny niespotykane w dolinach innych wielkich rzek. 

Park Krajobrazowy Dolina Dolnej Odry obejmuje obszar torfowiska między dwoma korytami Odry, niedaleko Widuchowej rozgałęzia się na Odrę Zachodnią i Regalicę. Szerokość regionu Międzyodrza zmienia się od około 2 km w południowej części do 12 km w okolicy Szczecina. 

Park Krajobrazowy Dolina Dolnej Odry powstał 1 kwietnia 1993 roku z rozporządzenia Wojewody Szczecińskiego. Na początku liczył 5632 ha i miał otulinę 18 400 ha. Jednak w 1996 roku jego powierzchnia powiększyła się do 6009 ha, a otulina została zmniejszona do zaledwie 1149 ha. 

Obecny kształt doliny i terenów w pobliżu Międzyodrza powstał po zlodowaceniu, a wielokorytowy układ Odra zawdzięcza gwałtownemu narastaniu torfów od około 6 tys. lat. Obszar parku pokrywają obszary sieci Natura 2000 – teren specjalnej ochrony ptaków „Dolina Dolnej Odry” PLB32003 i specjalny obszar ochrony siedlisk „Dolna Odra” PLH320037.

Wycieczka do Doliny Dolnej Odry – noclegi

Na terenie Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Odry nie ma możliwości przenocowania – trzeba korzystać z rozbudowanej bazy noclegów dla turystów w pobliskich miejscowościach, np. Gryfino czy Szczecin. Nie brakuje tam też oferty i atrakcji dla turystów. Warto na przykład wybrać się na wyprawę kajakiem, by zobaczyć dzikie ostępy regionu, zabytkowe śluzy i ptactwo. Polecamy skorzystać z wypraw zorganizowanych.

Park Krajobrazowy Dolina Dolnej Odry – jedyny park narodowy doliny rzecznej w Niemczech

Część terenów parku znajduje się na obszarach Niemiec i jest to jedyny park narodowy doliny rzecznej w Niemczech. Druga część doliny Odry, na południe od Widuchowej, po stronie niemieckiej, także została objęta ochroną jako Park Narodowy Doliny Dolnej Odry. 

Sąsiaduje z Parkiem Krajobrazowym Dolina Dolnej Odry oraz z Cedyńskim Parkiem Krajobrazowym i tworzy z tymi terenami jednolity obszar przyrodniczy. Polska i Niemcy współpracują m.in. w zakresie ochrony czy zagospodarowania doliny Odry.

f: 5892437 / pixabay

Related Post