Polski Blog Ekologiczny Aktualności Transport drogowy w Polsce i na świecie

Transport drogowy w Polsce i na świecie

Ekologiczny transport drogowy

Polska branża transportowa jest obecnie w szczycie fazy wzrostu, odpowiadając za blisko połowę polskiego PKB. Jednocześnie sektor mierzy się z kilkoma strategicznymi wyzwaniami, które wymagają skutecznych rozwiązań po stronie przedsiębiorców. Jakie czynniki wpływają na polską branżę transportową i jaką rolę odgrywają operatorzy logistyczni?

Kondycja branży transportowej w Polsce i w UE

Polski transport drogowy dobrze reaguje na zmiany i jest w stanie dostosowywać się do zmieniających się warunków – zarówno w czasie trwania pandemii, jak i wojny w Ukrainie. Pomimo trudnej sytuacji geopolitycznej, polski transport drogowy radzi sobie całkiem nieźle. Dużo większy problem stanowią brak kierowców czy wzrost kosztów paliwa. Pomimo niesprzyjających czynników zewnętrznych, branża transportowa ma duże znaczenie zarówno dla polskiej, jak i europejskiej gospodarki. Dominująca pozycja naszego kraju w unijnym transporcie drogowym wynika z wysokiej konkurencyjności cenowej polskich firm oraz rosnących obrotów handlowych. Co więcej, dzięki liberalizacji dostępu do unijnych rynków znacznie zwiększyło się znaczenie polskich firm transportowych w przewozach w granicach innych krajów UE (kabotaż) oraz przewozach pomiędzy krajami obcymi (cross-trade). Jednym z najważniejszych partnerów handlowych Polski są Niemcy. Duże znaczenie w transporcie międzynarodowym mają również Holandia, Włochy i Francja. Polscy przedsiębiorcy coraz chętniej szukają nowych rynków zbytu. Obecnie dywersyfikacja usług jest dużą szansą dla rodzimych firm na dodatkowe zyski.

Sprawne zarządzanie transportem drogowym

Transport drogowy wymaga skutecznych rozwiązań, by sprostać wymaganiom rynku. Do najważniejszych wyzwań polskich firm należą m.in. konieczność zachowania ciągłości i terminowości dostaw, dostęp do zaufanych pracowników oraz dostępność powierzchni ładunkowej. Jednym z rozwiązań, które zapewnią sprawną organizację oraz planowanie łańcucha dostaw jest podjęcie współpracy z doświadczonym operatorem logistycznym. Do czołowych firm logistycznych w Polsce należy Grupa Raben.

Operator specjalizuje się w logistyce i spedycji, zapewniając kompleksową pomoc przedsiębiorcom, którzy nie chcą inwestować w zasoby. Pozyskanie sprawdzonego partnera biznesowego oznacza dla firm brak konieczności posiadania własnej floty, przestrzeni magazynowej czy doświadczonych kierowców. Wszystkie zadania przejmuje operator logistyczny, a przedsiębiorca może skupić się na rozwoju biznesu i pozyskiwaniu nowych rynków zbytu.

Oferta Grupy Raben obejmuje usługi podstawowe, usługi dodatkowe, informatyczne czy finansowe. Wybór rozwiązań logistycznych jest zawsze uzależniony od potrzeb przedsiębiorcy. Profesjonalny operator pomaga firmom nie tylko usprawnić przepływ towarów w transporcie krajowym i międzynarodowym. Zleceniodawcy mogą liczyć na doradztwo prawne oraz nowoczesne rozwiązania pozwalające zoptymalizować koszty transportu.

Related Post