Tydzień żurawia

żurawie

VI TYDZIEŃ ŻURAWIA W MIĘDZYNARODOWYM PARKU DOLINY DOLNEJ ODRY- MARWICE

(wpis archiwalny)

Park Krajobrazowy Dolina Dolnej Odry jest największym w Polsce noclegowiskiem żurawi podczas ich jesiennego przelotu. Co roku, na przełomie września i października odbywa się codzienne widowisko ich
zmasowanego przylotu na poldery Parku. To niezwykłe zjawisko wywołało zainteresowanie wśród miłośników przyrody z polskiej i niemieckiej strony i obserwowane jest przez rokrocznie wzrastającą liczbę amatorów.
Średnio, możemy obserwować ok. 8000 żurawi, ale bywały lata podczas których było ich także 15 000

Co roku gościmy na uroczystym „otwarciu sezonu” TYGODNIA ŻURAWIA coraz większą liczbę osób.
Gospodarzem imprezy jest Rada Sołecka Marwic z Sołtysem na czele oraz Polski Klub Ekologiczny. Po
polskiej stronie oficjalne rozpoczęcie imprezy we „WSI ŻURAWIOWEJ MARWICE” jest jak zwykle tradycyjnym ŚWIĘTEM WSI.

Miejsce –świetlica i okolice. Będą atrakcje:

  • twórcy ludowi – rzeźba, biżuteria, malarstwo zespół
    ludowy
  • wiejskie jadło, ciasta i przetwory
  • ognisko, kiełbaski i karkówka z grilla, przejazdy bryczką, wykłady z serii „O PRZYRODZIE PRZY KOMINKU”

Codzienne obserwacje wieczornych zlotów żurawi z ornitologami z Polskiego Klubu Ekologicznego.

Program szczegółowy:

1.X.2011
16.00 – otwarcie imprezy – dziedziniec Świetlicy w Marwicach
17.00 – wykład „Znaczenie Doliny Dolnej Odry dla awifauny oraz innych zwierząt ze szczególnym
uwzgędnieniem noclegowisk żurawi”. Prowadzący lek. wet. Blandyna Migdalska.
17.30 – przejazd na miejsce obserwacji – wał nad Odrą
19.00 – powrót do świetlicy

2.X.2011
18.00 – obserwacje – lecą już?
3.X.2011 17.00 – wykład„Formy ochrony przyrody w Polsce”. Prowadzący mgr inż. Agata Szura
18.00 – obserwacje- jak poznać młode?

4.X.2011
18.00 – obserwacje- przyleciały!
5.X.2011
17.00 – wykład „Programy rolnośrodowiskowe jako instrumenty współdziałania z rolnikami na rzecz ochrony przyrody”. Prowadzący mgr inż. Marek Puchalski.
18.00 – obserwacje – znowu są!

6.X.2011
17.00 – wykład „Karmnikowi goście”. Prowadząca mgr inż. Ewa Zdobylak.
18.00 – obserwacje- słychać je z daleka!
7.X.2011
18.00 – obserwacje- nie żegnamy się z żurawiami.

O Panu i Pani Żurawiach:

ŚRODOWISKO – gdzie gniazdują

• obszary zakrzewionych bagien
• podmokłe lasy łęgowe i olszowe
• niewielkie bagienka śródleśne, obrzeża stawów rybnych, bagna i podmokłe łąki śródpolne
• gniazdo buduje na ziemi, w bardzo wilgotnym terenie, otoczone zewsząd wodą, na terenie wyniesionym ponad poziom wody
ROZRÓD
• żurawie są monogamiczne i bardzo wierne
• wyprowadzają jeden lęg w roku- od marca do czerwca
• 1 do 2 (wyj. 3) jaj o długości do 95 mm; wysiadywanie trwa 28-31 dni
• pisklęta opuszczają gniazdo po 24 godzinach od wyklucia
• zdolność do lotu w 10-11 tygodniu
WĘDRÓWKI
• przyloty w marcu, chociaż można je spotkać już w lutym
• odlatują w październiku, czasem pozostając do pierwszych śniegów i mrozów, jeśli mają dobrą bazę żerową

WYMIARY CIAŁA
długość całego ciała do 140 cm

wysokość do 120 cm
rozpiętość skrzydeł do 240cm
skrzydło złożone 65-85 cm
ogon 16-21 cm
waga ok. 4 do 7 kg
POŻYWIENIE
są roślinożerne, ale odżywiają się również bezkręgowcami(owady, ślimaki) i kręgowcami (ryby)

f: Slavicsly / pixabay

Related Post