Polski Blog Ekologiczny Ochrona środowiska Nietoperz – demon czy anioł?

Nietoperz – demon czy anioł?

nietoperz

O PROGRAMIE

Nietoperze, rękoskrzydłe (Chiroptera) – jedyne zdolne do aktywnego lotu ssaki, prowadzące głównie nocny tryb życia, drugi z kolei (po gryzoniach) rząd ssaków o największej liczbie gatunków: dane ze źródeł – ok. 1100 gatunków (www.wikipedia.pl) lub ok. 970 gatunków (www.nietoperze.pl). Występujące prawie na całym świecie nietoperze żywią się głównie owadami, ale są wśród nich również owocożerne, drapieżne, rybożerne, a trzy gatunki z Ameryki Południowej odżywiają się krwią ptaków i ssaków. Podczas spoczynku nietoperze przybierają charakterystyczną postawę – zwisanie głową w dół. Jest to możliwe dzięki specjalnej budowie tylnych kończyn.

Nietoperze są strategicznym sprzymierzeńcem człowieka w ochronie biologicznej roślin przed owadami (rolnictwo, leśnictwo).

Ich ochrona przyczyni się do ograniczenia chemizacji środowiska (zmniejszenie stosowania insektycydów). Rozwój cywilizacji – chemizacja (głównie impregnowanie drewna), zmniejszanie się bazy pokarmowej, a przede wszystkim ubywanie naturalnych schronień – sprawia, że liczebność populacji wielu gatunków nietoperzy poważnie zmalała, a wiele z nich stoi na krawędzi zagłady. Jednym z najważniejszych zagrożeń dla nietoperzy jest ubywanie kryjówek nietoperzy (np. starych domów z piwnicami i strychami, a nowoczesne budownictwo nie zawsze zapewnia nietoperzom możliwość schronienia). Jest to zagrożenie, na które nie mamy dużego wpływu, dlatego podstawą ochrony nietoperzy jest wysoka świadomość społeczna.

Wiedza społeczna na temat nietoperzy jest niewielka, dodatkowo zniekształcona przesądami ludowymi, przedstawiającymi je w negatywnym świetle. Program „Nietoperz – demon czy anioł?” przybliży uczestnikom kampanii znaczenie nietoperzy w przyrodzie oraz konieczność ich ochrony. Celem programu jest również uwrażliwienie wszystkich odbiorców kampanii na znaczenie organizmów „niezauważanych” i „niedocenianych” przez nas, a odgrywających niebagatelną rolę w przyrodzie i gospodarce człowieka.

Celem działań prowadzonych w szkołach jest stworzenie warunków umożliwiających rozwój postawy proekologicznej u dziecka poprzez pobudzenie zainteresowań, wyobraźni i wrażliwości przyrodniczej. Sporządzanie i wieszanie budek lęgowych dla nietoperzy będzie połączeniem edukacji ekologicznej z aktywną ochroną nietoperzy.

W ramach programu:

  1. Przygotowano pakiet edukacyjny „Nietoperz – nocny przyjaciel” dla dzieci klas IV – VI szkoły podstawowej.
  2. Przeprowadzono warsztaty dla nauczycieli w 6 miastach (Kraków, Gliwice, Nowa Sól, Gniezno, Gryfino, Gdynia).
  3. Zorganizowano spotkania nietoperzowe dla dzieci klas IV – VI szkół podstawowych – zajęcia edukacyjne w szkołach.
  4. Zorganizowano wycieczki autokarowe dla uczniów, którzy wygrali w konkursie plastycznym.
  5. Zorganizowano wystawę trójwymiarowych fotografii nietoperzy w miejscach publicznych w 9 miastach Polski.
  6. Przygotowano stronę internetową projektu.
  7. Zorganizowano konferencję podsumowującą projekt (3 grudnia 2010 r.)

f: Cparks / pixabay

Related Post