Ochrona powietrza

Ochrona powietrza

O ile możliwości zanieczyszczenia powietrza możemy wyróżnić bardzo wiele o tyle problem stanowi ochrona powietrza jeśli musimy to powietrze chronić przed zanieczyszczeniem. Nie ma stuprocentowych recept czy algorytmów na zachowanie świeżego powietrza, co więcej nasze starania zawsze będziemy mogli skwitować tym samym zdaniem: nadal nasze powietrze nie jest niezanieczyszczone. Co byśmy nie robili zawsze coś będzie w naszym powietrzu, co będzie je zanieczyszczało i nawet jeśli całkowicie wyeliminujemy emisje gazów szkodliwym dla środowiska, pozbędziemy się tych co są to i tak możemy się spodziewać, że coś naturalnego zanieczyści nasze środowisko, czy to wybuch wulkanów czy pożar lasu czy może pył kosmiczny, coś na pewno będzie.

Ale czy to ma oznaczać, że ochrona powietrza jest bezcelowa i nie ma sensu się starać? O nie. Wręcz przeciwnie powinniśmy się starać jeszcze bardziej. Bo po pierwsze nie wierzę w sytuacje, że same zanieczyszczenia naturalne zostaną w powietrzu a po drugie wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za ochronę powietrza. Przecież wszyscy jeździmy samochodami, poruszamy się transportem miejskim więc wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za zanieczyszczenie powietrza.

A co możemy zrobić w kwestii tego zanieczyszczenia? Po pierwsze mamy wpływ na to czym jeździmy a raczej na to co napędza nasze pojazdy. Stosując benzynę bezołowiową oraz posiadając katalizator w samochodzie zmniejszamy emisje ołowiu do atmosfery. Po drugie należy korzystać w jak największym stopniu z alternatywnych źródeł energii i mam tu na myśli elektrownie wiatrowe, słoneczne czy geotermiczne. O ile elektrownie geotermiczne są niemożliwe do zbudowania w Polsce o tyle elektrownie słoneczne i wiatrowe mogą być u nas budowane szczególnie, że ciągle jest ich bardzo mało.

Kolejnym krokiem jaki można uczynić to szczególnie w przemyśle należałoby wprowadzić filtry oczyszczające produkty spalania, które są wprowadzane do powietrza. A co najistotniejsze powinniśmy zadbać o pojawianie się zieleni, która wykorzystuje dwutlenek węgla z powietrza do produkcji tlenu. Takimi oto sposobami możemy sprawić, że powietrze którym oddychamy będzie zdrowsze.

Zanieczyszczenia powietrza

Zanieczyszczenia powietrza są najpospolitszymi zanieczyszczeniami środowiska i najłatwiej do nich dochodzi. Gazy bez większych problemów mieszają się ze sobą.

Zastanówmy się jednak na początku co możemy uznać za zanieczyszczenie powietrza. Otóż zanieczyszczenie powietrza są to wszystkie substancje gazowe stałe, a także ciekłe, które znajdują się w powietrzu w ilościach większych niż ich średnia bądź też dopuszczalna zawartość. Jako przykład, który dobrze by w tym momencie to obrazował można podać dwutlenek węgla. Gaz ten w mieszaninie powietrza występuje naturalnie jednak jego ilość dopuszczalna wynosi ułamki procenta. W tej chwili jest w naszym powietrzu tyle dwutlenku węgla, że możemy śmiało powiedzieć, że nasze powietrze jest zanieczyszczone tym gazem.

Najbardziej do powstawania zanieczyszczenia powietrza przyczynia się przemysł, energetyka oraz transport drogowy. Z tych właśnie źródeł powstaje najwięcej zanieczyszczeń powietrza i to właśnie te źródła emitują najwięcej gazów, które są szkodliwe dla środowiska. Wśród tych gazów możemy wyróżnić przede wszystkim wcześniej wspomniany przeze mnie dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, tlenki azotu, ołów i inne pyły.

Praktycznie od samego początku rewolucji przemysłowej zauważamy rosnące zanieczyszczenie powietrza. W tej chwili robi się wszystko aby to zanieczyszczenie zmniejszyć, ponieważ wraz z nim pojawiło się wiele zagrożeń ekologicznych, które już nie są wizją przyszłości, ale stają się bardzo realne. Wśród tych zagrożeń możemy wymienić między innymi: dziurę ozonową, na której pojawienie się miał wpływ freon, także w wyniku zanieczyszczeń powietrza pojawiły się kwaśne deszcze, również smog występujący najczęściej nad terenami zurbanizowanymi, a także efekt cieplarniany jest skutkiem zanieczyszczenia powietrza.

Ale oprócz zanieczyszczeń powietrza, za które odpowiada człowiek występują również zanieczyszczenia, które powstają w sposób naturalny. Właśnie do takich przyczyn zanieczyszczeń powietrza możemy zaliczyć wybuchy wulkanów, które do powietrza wprowadzają wiele substancji lotnych, także parę wodną oraz odłamki ciał stałych.

Kolejnym przykładem naturalnych przyczyn zanieczyszczeń powietrza może być erozja wietrzna skał powodująca wprowadzenie do powietrza pyłów. Do naturalnych przyczyn możemy zaliczyć jeszcze pożary lasów i stepów, podczas których jest uwalniany dwutlenek węgla, a także pył kosmiczny przyczynia się do zanieczyszczenia powietrza. Jak widać jest wiele możliwości w jaki to sposób może być zanieczyszczone powietrze. Na człowieku z kolei spoczywa obowiązek aby przeciwdziałać temu jeśli chce żyć w zdrowym środowisku.

Zanieczyszczenie powietrza a zdrowie człowieka

Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że jeżeli nie zadbamy o nasze środowisko, w tym przede wszystkim o powietrze, którym oddychamy może to odbić się na naszym zdrowiu, chociaż i tak te ostrzeżenia są już spóźnione, ponieważ już się odbiło to na naszym zdrowiu.

Według niektórych danych statystycznych co roku w Unii Europejskiej na choroby spowodowane zanieczyszczeniami środowiska umiera około 350 000 osób. To nie jest żaden błąd. Co roku znika miasto wielkości Lublina. Co więcej te wszystkie choroby są chorobami cywilizacyjnymi, do których wystąpienia my sami doprowadziliśmy.

A jak to się dzieje, że zanieczyszczone powietrze aż tak bardzo negatywnie na nas wpływa? W czasie oddychania gazem który najbardziej nas interesuje z mieszaniny powietrza jest tlen. Jednak wraz z nim wdychamy także inne gazy i jedynie zdolność tych gazów do przeniknięcia do naszych narządów wewnętrznych powoduje złe samopoczucie czy choroby.

Takie właśnie związki chemiczne, jak np. dwutlenek siarki, tlenek węgla i tlenki azotu są dla nas niebezpieczne. Najłatwiej zauważyć wpływ tych związków na nasz układ oddechowy bo on pierwszy ma z nimi do czynienia. Może dojść np. do uszkodzenia dróg oddechowych, a to z kolei wiąże się z możliwością wystąpienia takich chorób jak astma czy wszelkiego rodzaju alergie. Obecnie występuje coraz większa zachorowalność na te właśnie choroby szczególnie na obszarach zurbanizowanych.

Często szkodliwe związki chemiczne występujące w powietrzu wywołują w nas bezsenność, bóle głowy, zawroty, złe samopoczucie. Również może wystąpić zapalenie spojówek czy choroby układu krążenia. Zawsze łatwiej jest zachorować niż się wyleczyć, substancje powodujące choroby są w stanie bardzo dużo złego uczynić w naszym organizmie, natomiast potem pozbyć się tych chorób jest naprawdę ciężko.

Dzieje się tak, ponieważ dwutlenek siarki jest w stanie przeniknąć do krwi z płuc podobnie jak tlen i tym samym podobnie jak tlen dotrzeć do każdego miejsca naszego organizmu. Z kolei inne związki chemiczne czy to tlenek węgla czy tlenki azotu powodują niedotlenienie organizmu, a przez to między innymi duszności. Wpływ jaki ma na nas zanieczyszczenie powietrza powinien być jednym z najważniejszych przyczyn, które zmuszą nas do zastanowienia się czy warto dalej tak szkodzić sobie i naszemu środowisku.

Related Post