Ochrona węży w Polsce

ochrona węży

Program edukacyjny: „Ochrona węży w Polsce – pakiet edukacyjny przeznaczony dla nauczycieli na różnych poziomach nauczania.

W ramach projektu wydrukowana 2600 pakietów edukacyjnych oraz przesłano je do szkół województw: małopolskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, śląskiego i podkarpackiego. Pakiety edukacyjne składały się z teczki w której znajdowały się m.in: kolorowe plansze (Wąż Eskulapa, Żmija zygzakowata, Gniewosz plamisty, Zaskroniec zwyczajny), konspekty zajęć dla nauczycieli, foliogramy, rozsypanki, teksty do cichego czytania oraz teksty ze znajomości omawianego tematu.
W ramach projektu rozpisano konkurs plastyczny pt.: „Nie taki wąż straszny…”. Przewidziano nagrodny rzeczowe dla laureatów a wyróżnione prace zostaną zaprezentowane na wystwie pt.: „Wąż pięknem podszyty…” w siedzibie Zarządu Głównego Polskiego Klubu Ekologicznego oraz umieszczone na stronie www.

Wydrukowanie pakietów edukacyjnych oraz przygotowanie i przeprowadzanie konkursu i wystawy dofinansowane jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

f: Alois_Wonaschuetz / pixabay

Related Post