Polski Blog Ekologiczny Ochrona środowiska Program aktywnej edukacji ekologicznej

Program aktywnej edukacji ekologicznej

grzyby

Program aktywnej edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży podnoszący wiedzę na temat ochrony grzybów w Polsce.

(materiał archiwalny)

Niniejsza publikacja powstała dzięki pomocy finansowej Unii Europejskiej.
Za treść tego dokumentu odpowiada Polski Klub Ekologiczny, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają w żadnym razie oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.

Grzyby są ważnym składnikiem tworzącym ekosystem leśny i warunkują jego równowagę. Obecnie w Polsce grzyby są chronione na mocy ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku (art. 30 pkt. 4 – zabrania niszczenia grzybów i grzybni w lesie) oraz zarządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004r w sprawie gatunków dziko występujących grzybów. Pod ochroną ścisłą znajduje się 52 gatunki grzybów, pod ochroną częściową jeden.

W naszym społeczeństwie obserwuje się brak wiedzy jak użytkować las, aby nie zakłócać jego równowagi. Spacery po lasach i grzybobrania stanowią częstą formę wypoczynku. Podczas takich wycieczek turyści rozgrzebują ściółkę, niszczą owocniki grzybów niejadalnych i trujących zbierają grzyby jadalne pod ochroną. Panuje pogląd, że grzyby trujące i nie jadalne należy niszczyć. Wiedza na temat obowiązujących przepisów dotyczących zachowania się w lesie i ochrony grzybów jest niewielka.

Od lutego Polski Klub Ekologiczny prowadzi szeroką kampanię mającą na celu propagowanie wiedzy na temat roli grzybów i zasad ich ochrony. W ramach kampanii:
Został wyprodukowany pakiet edukacyjny dla szkół podstawowych – jest on dostępny poniżej.
Pakiety te zostały wysłane do 3900 szkół zlokalizowanych na terenie całej Polski.

Od września do końca listopada prowadziliśmy cykl spotkań w szkołach podstawowych na terenie województw: małopolskiego, śląskiego i lubuskiego.
Organizacja wystaw fotograficznych grzybów chronionych pod patronatem honorowym Stowarzyszenia Darz Grzyb

Kraków – 29 września do 12 października
W dniach 29 i 30 września wystawa połączona wystawą organizowaną przez Stowarzyszenie Darz Grzyb żywych grzybów
Nowa Sól 22 października do 2 listopada
Gliwice 12 do 23 listopada

f: nidan / pixabay

Related Post